AFCEA on kansainvälinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena edistää tiedonvaihtoa puolustus- ja turvallisuusviranomaisten sekä teollisuuden ja tiedeyhteisön välillä järjestämällä seminaareja sekä keskustelu ja verkostoitumistilaisuuksia.

Yhdistyksen toiminta on epäpoliittista ja taloudellista voittoa tavoittelematonta. Yhdistys toimii 80 maassa ja kaikilla mantereilla. AFCEA Helsinki Chapter perustettiin 1997 tarkoituksena luoda viranomaisten, teollisuuden ja tiedeyhteisön keskuuteen yhteinen tiedonvaihto-, keskustelu- ja verkottumisfoorumi.

Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu puolustusvoimien ja muiden viranomaisten sekä kotimaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden ja tiedeyhteisön palveluksessa olevista elektroniikan ja informaatiotekniikan ammattilaista. Yhdistys pyrkii edistämään teknologian monikäyttöä sotilas- ja turvallisuusalojen sekä kaupallisen sektorin rajojen yli järjestämällä tilaisuuksia, joissa tutustutaan erilaisiin teknologioihin, konsepteihin, toimintoihin ja toimijoihin.