AFCEAn esittely

Mitä AFCEA on?

AFCEA on USA:ssa v. 1946 perustettu yleishyödyllinen yhdistys elektroniikan, tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyn ammattilaisille. Yhdistyksellä on vankka sotilaallinen tausta ja historialliset perinteet aina Yhdysvaltain sisällissotaan saakka. Nykyisessä toiminnassa näkökulma on avartumassa yhä kattavammin kaikkiin teknologioihin ja järjestelmiin, jotka jollakin tavoin liittyvät (laajasti ymmärrettyihin) käsitteisiin turvallisuus tai viranomaistoiminta.

AFCEAn tavoitteena on paikallisella ja kansainvälisellä tasolla luoda keskusteluyhteyksiä viranomaisten, teollisuuden ja tutkimuslaitosten edustajien välillä, jotta vakaa, rauhanomainen ja demokraattinen kehitys voisi jatkua. AFCEAlla on yli 40 000 jäsentä yli 80 maassa ja kaikilla mantereilla.

AFCEAn toiminta on täysin epäpoliittista ja taloudellista voittoa tavoittelematonta.
AFCEA Helsinki Chapter ry.

AFCEA Helsinki Chapter ry. perustettiin v. 1997 AFCEA Internationalin suomalaisten jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja kansainvälistä osallistumista sekä Suomen ja AFCEAn välisiä yhteyksiä edistäväksi organisaatioksi. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 120 jäsentä.

AFCEA Helsinki Chapter ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen AFCEA Internationalin henkilöjäsen ilman erillistä paikallista jäsenmaksua. AFCEA Internationalin henkilöjäseniä ovat yksityisjäsenet (Individual Membership) ja kansainvälisessä yhteistyössä toimivien yritysten (Corporate Sponsor) omasta henkilöstöstään nimeämät yhteyshenkilöt (Corporate Associate).

AFCEA Helsinki Chapter ry. ei ota yhteisöjäseniä mutta toimii tarkoitusperiensä mukaisesti yhteistyössä muiden yhdistysten, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa.
Miksi tulisit mukaan toimintaan?

Jos ammattisi, työtehtäväsi tai harrastuksesi sivuavat edellämainittuja tekniikan aloja taikka niiden hyväksikäyttämisen suunnittelua tai johtamista, on AFCEAlla todennäköisesti paljon annettavaa Sinulle:

  • Tiedonhankinnassa mm. jäsenlehti Signal Magazine, For Members Only ­-lähteet Internetissä sekä monet erilaiset tapahtumat kotimaassa ja ulkomailla ovat käytettävissäsi ilmaiseksi tai ainakin reilusti alennettuun hintaan.
  • Tapahtumissa kollegojen kesken syntyvät henkilökohtaiset yhteydet ovat arvokkaita jokapäiväisen työsi kannalta. Panostasi tai organisaatiotasi saatetaan myös arvostaa ulkomailla.
  • Kielitaidon kehittämisessä kanssakäyminen ulkomaalaisten kanssa on tehokasta ja tarpeellista mutta usein vaikeasti järjestettävissä. Erityisesti tämä koskee oman erikoisalan terminologiaa, jossa voi lähteä liikkeelle jäsenlehtiä lukemalla ja seminaariesitelmiä kuuntelemalla. Pian huomaat keskustelevasi Sinua kiinnostavista asioista kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa.

Kuinka voit liittyä jäseneksi?

Yksityishenkilön liittyminen AFCEA Internationaliin tapahtuu helpoimmin Internetin välityksellä. AFCEA Helsinki Chapter ry:n jäseneksi hakeudutaan mainitsemalla Helsinki lomakkeen kohdassa Chapter Preference. Hallituksen jäsenet auttavat tarvittaessa. Jäsenmaksu on 35 USD/1 v. tai 85 USD/3 v.

TOIMI NÄIN: Klikkaa tätä ja täytä tietosi avautuvalle lomakkeelle. Kentät, jotka tuntuvat vierailta eivätkä ole pakollisia, voit jättää tyhjiksi. Maksamisen voit hoitaa luottokortilla Internetissä, telefaksilla tai postitse. Myös shekillä voit maksaa – tietenkin postitse.